มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์ สิงหเสนี

นักเรียน ม 5/15 โรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์ สิงหเสนี และผู้ปกครองช่วยทำความสะอาดสวนบำบัดและปลูกต้นไม้ในสวนให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการอีกทั้งยังมอบเงินให้กับมูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ