มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการฝึกอบรม EMT ปี 64


โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัด “โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical Technician : EMT) เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้มีโอกาสรอดชีวิต ไม่เกิดความพิการหรือภาวะแทรกซ้อนจากการช่วยเหลือที่ไม่ถูกหลักการได้

ผู้สนใจรับการอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 02-2231351 ต่อ 5416 หรือ https://www.hc-hospital.com/pr-emt2021.html (ขนาดไฟล์: 36183)

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021895&currentpage=1#img-fekf
ขอบคุณ…
 https://mgronline.com/qol/detail/9630000120591


ย้อนกลับ