มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรคขาดสาร “ไอโอดีน” ยังพบในไทย เสี่ยงพิการทางสติปัญญา-แท้งบุตร

โรคขาดสารไอโอดีน ยังเป็นปัญหาที่พบได้ในประชากรไทยในปัจจุบัน กรมอนามัยชวนคนไทยกินไอโอดีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ลดเสี่ยวพิการทางสติปัญญา หญิงมีครรภ์เสี่ยงแท้งบุตร

พบผู้ป่วยโรคขาดสารไอโอดีนมากในภาคเหนือ-อีสาน

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า โรคขาดสารไอโอดีน ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากการขาดไอโอดีน เป็นสาเหตุหนึ่งของความพิการทางสติปัญญา แต่สามารถป้องกันได้ จากสถานการณ์เฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยงของประเทศไทย ยังพบการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ขาดสารไอโอดีน คือ พื้นที่ที่มีค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่ง ปี 2561 พบค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ 131.7 ไมโครกรัมต่อลิตร

อันตรายจากการขาดไอโอดีน

หากได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ อาจผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ์ หากขาดไอโอดีนรุนแรง อาจทำให้แท้ง ทารกพิการแต่กำเนิด ปัญญาอ่อน ร่างกายแคระ แกร็น ในผู้ใหญ่หากขาดไอโอดีน จะทำให้เกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เฉื่อยชา อ่อนเพลีย และประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง

วิธีป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสามารถทำได้ง่ายๆ คือ

1.เลือกบริโภคอาหารทะเล เช่น ปลาทู หอย กุ้ง ปู สาหร่ายทะเล ฯลฯ

2.ปรุง และประกอบอาหารด้วยเกลือเสริมไอโอดีนวันละไม่เกิน 1 ช้อนชา เพราะเกลือทะเลมีไอโอดีนน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพราะร่างกายต้องการไอโอดีนเพียงวันละน้อย แต่ต้องการทุกวัน ไอโอดีนจึงจำเป็นสำหรับทุกมื้อ ทุกวัน และทุกวัย

เลือกซื้อเกลือเสริมไอโอดีนให้สังเกตฉลากที่มี คำว่า “เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน” บนซองเกลือ และมีเลข อย.กำกับบนซองเกลือทุกครั้ง

ขอบคุณ: https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0067&postid=0019557

ขอบคุณ… https://www.sanook.com/health/16637/


ย้อนกลับ