มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โควิดพ่นพิษ 4 มูลนิธิฯช่วยเยาวชนคนพิการ ยอดบริจาคลดฮวบ รับดูแลต่อไม่ไหวอาจส่งกลับภูมิลำเนา

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดเผยว่า ถึงแม้ปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของของโควิด-19 แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาของมูลนิธิ ฯทั้ง 4 แห่ง คือ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ซึ่งให้ความช่วยเหลือเยาวชนคนพิการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากงบประมาณบริหารงานดูแลนักเรียน นักศึกษาพิการ มาจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปัจจุบันมูลนิธิ ฯ มีสถานศึกษาที่มีนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นคนพิการในความดูแลที่อาศัยอยู่ประจำประมาณ 524 คน และมีบุคลากรและครู ซึ่งอยู่ในความดูแลอีกกว่า 300 คน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้บริการช่วยเหลือคนพิการในทุกมิติหรือทุกเรื่องบริการโดยคนพิการเพื่อคนพิการอย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมาใช้งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการผ่านการรับบริจาคจากผู้ให้การสนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำผลพวงจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้บริจาคลดลงอย่างมาก การจัดการเรียนการสอนให้กับคนพิการจำเป็นหยุดชะงักลง เพราะมูลนิธิ ฯ ขาดแคลนงบประมาณด้านการบริหารจัดการ และทรัพยากรด้านการสื่อสาร เครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูง เทคโนยีสารสนเทศและอุปกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่ตั้งไว้

“ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลให้มูลนิธิฯไม่สามารถรับดูแลนักเรียนนักศึกษาผู้พิการเหล่านี้ อาจจำเป็นต้องส่งกลับภูมิลำเนา และกลายเป็นภาระต่อสังคมเพราะไม่สามารถมีอาชีพช่วยเหลือตัวเองได้ หากยังไม่มีผู้มีจิตศรัทธา หรือผู้สนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลือเข้ามาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะให้ความช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-572 4042 ต่อ 8100, 8102 หรือ 099-394-4795, 094-665-2223” เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0068&postid=0022395&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2642102


ย้อนกลับ