มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โคราช จัดเวทีประลองฝีมือผู้พิการ เฟ้นหาตัวแทนระดับภาค สู่ เวทีประชันฝีมือผู้พิการระดับประเทศ

โคราช จัดเวทีประลองฝีมือผู้พิการ เฟ้นหาตัวแทนระดับภาค สู่ เวทีประชันฝีมือผู้พิการระดับประเทศ ในการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 6-7 พค.64 นี้

วันนี้(22 มี.ค.64)ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระดับภาค เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถด้านอาชีพรวมไปถึงเสริมสร้างศักยภาพของคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเพิ่มความมั่นคงทางรายได้ของคนพิการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคอย่างเป็นธรรมและสร้างการยอมรับความแตกต่างในสังคม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะฝีมือและยกระดับมาตรฐานฝีมือ ของคนพิการไปสู่ระดับสากล และเพื่อคัดเลือกผู้พิการเป็นตัวแทนในระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 นี้ ที่ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้านนายเพชรเหล็ก ทองภูธร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีพื้นที่รับผิดชอบเครือข่ายครอบคลุมจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์สุรินทร์ และจังหวัดนครนายก ให้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ สาขาที่จัดแข่งขันจำนวน 15 สาขา

ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการแข่งขันดังนี้ สาขาสานตะกร้า จำนวน 1 คน สาขาถักโครเชต์ จำนวน 1 คน สาขาเย็บปักถักร้อย จำนวน 1 คน สาขาถักนิตติ้ง จำนวน 2 คน สาขาวาดภาพระบายสี จำนวน 11 คน สาขาออกแบบคาแรคเตอร์ ไม่มีผู้สมัคร สาขาออกแบบเว็บเพจ ไม่มีผู้สมัคร สาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 คน สาขาถ่ายภาพในสตูดิโอ จำนวน6 คน สาขาออกแบบโปสเตอร์ จำนวน 5 คน สาขาพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดจำนวน 3 คน สาขาออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 1 คน สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่มีผู้สมัคร สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี จำนวน ๑ คน และสาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน โดยการแข่งขันนี้จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีการพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝีมือให้สูงขึ้นเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อให้สังคมได้มองเห็นคุณค่า ความสามารถ และให้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022381&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/394Cg88


ย้อนกลับ