มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

แอร์พอร์ตลิงก์เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยผู้พิการ


รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดตัวอุปกรณ์ทางพาดพับสำหรับรถเข็นวีลแชร์ ช่วยผู้ทุพพลภาพ คนพิการขึ้นรถไฟฟ้าได้สะดวก ปลอดภัย

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable wheelchair ramp) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสารทุพพลภาพ และคนพิการที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ในการเข้าสู่ขบวนรถไฟ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในระบบขนส่งสาธารณะทางรางของไทย

ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน และอบรมขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานี และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทุพพลภาพ และคนพิการที่ต้องการใช้บริการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ขณะที่นายมานิตย์ อินทร์พิมพ์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ และประธานคณะติดตามระบบรางภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการใช้บริการอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะผู้ทุพพลภาพ และคนพิการ ซึ่งทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable wheelchair ramp) จะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0072&postid=0019448

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/economy/news_399719/


ย้อนกลับ