มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

แม่บ้านทหารบกฯลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ม.7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวสุญาดา นุยากรณ์ อายุ 57 ปี พิการทางสติปัญญา, นางสาวปติฎฐา เรืองรุ่งโรจน์ อายุ 31 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวและสื่อความหมาย, นางชอุ่ม วรรณบุรี อายุ 60 ปี ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง, นายชัยรัตน์ โกสินชัยนันท์ อายุ 60 ปี ป่วยโรคไตเรื้อรัง ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 และมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

จากนั้น คณะฯได้เดินทางไปมอบอาหารและสิ่งของใส่ “ตู้แบ่งปันสุข” ของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อบริการและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้ตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021163

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/regional-news/news_694089/


ย้อนกลับ