มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

แจกใบปลิว

 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน แจกใบปลิว เชิญชวน คนในชุมชน รอบๆ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมงาน มพก.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ส่งใจถึงฟ้า อาลัยพ่อ” ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นี้ย้อนกลับ