มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ปมอบความห่วงใย สนับสนุนวัตถุดิบทำอาหารกว่า 8,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์

ท่ามกลางสถานการณ์ของโรคโควิด-19 “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย มอบความห่วงใย และความปรารถนาดีให้แก่เด็กกำพร้า ผู้พิการ และคนชรา เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีผ่านทุกมื้ออาหารสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร ได้แก่ ผักและเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานเอ็มเคปริมาณรวมมากกว่า 8,000 กิโลกรัมให้แก่ 22 สถานสงเคราะห์สถานคุ้มครอง และมูลนิธิสำหรับเด็ก คนชรา คนพิการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยได้ดำเนินการส่งมอบทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึง 30 เม.ย.นี้

กรุงเทพมหานครได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ, สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค

จังหวัดนนทบุรีได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย),สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง), สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด, สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด, มูลนิธิวัดสวนแก้ว, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านเกร็ดตระการ), สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานีได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร

จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก,

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

จังหวัดชลบุรี ได้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

นอกจากนี้ เพื่อแทนคำขอบคุณในความเสียสละของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เป็นนักรบแถวหน้าในสงครามโควิด-19 “เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป” ได้เพิ่มกำลังการผลิต สนับสนุนอาหารกล่องที่มีคุณภาพและปลอดภัย ปรุงสดใหม่ทุกวันจากร้านเอ็มเคสุกี้และร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิจำนวนกว่า 7,400 กล่องต่อวัน ทุกวัน เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 34 แห่ง ใน 22 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึง 30 เมษายนนี้

กรุงเทพมหานคร ได้แก่โรงพยาบาลศิริราช, สถาบันบำราศนราดูร,โรงพยาบาลรามาธิบดี,

โรงพยาบาลเลิดสิน,โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน, โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน),กรมควบคุมโรค,โรงพยาบาลวชิรพยาบาล,โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลราชวิถี

จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต)

จังหวัดนครนายก ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,โรงพยาบาลศรีธัญญาและ สถาบันโรคทรวงอก

จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช

จังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี

จังหวัดขอนแก่น ได้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่น

จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี

จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

จังหวัดอยุธยา ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ โรงพยาบาลหัวหิน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020982

ขอบคุณ… https://positioningmag.com/1275715


ย้อนกลับ