มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เอสซีลอร์ บริจาคอุปกรณ์เฟซชีลด์และสิ่งของจำเป็น แก่มูลนิธิคนตาบอด 4 แห่งในกรุงเทพฯ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายเลนส์แว่นตาจากประเทศฝรั่งเศส ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาความเดือดร้อนภายใต้วิกฤตการณ์นี้ ด้วยการบริจาคอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อ (เฟซชีลด์) จำนวน 1,000 ชิ้น และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่หน่วยงาน 4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดและส่งเสริมสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่มูลนิธิและผู้พิการทางสายตา ตามวิสัยทัศน์ของเอสซีลอร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการแก้ปัญหาด้านสายตาและป้องกันสุขภาพดวงตาแก่ผู้คนทั่วโลก

ดร. ศุภชัย อาชีวระงับโรค ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เอสซีลอร์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ตามคำมั่นสัญญาในการสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการมองเห็นที่ดีขึ้น เราจึงภูมิใจที่ได้ร่วมบริจาคหน้ากากป้องกันเชื้อ (เฟซชีลด์) จำนวน 1,000 ชุด รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิและผู้พิการทางสายตาทั้ง 4 แห่งในยามวิกฤติ กิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานของเอสซีลอร์ทุกคน ซึ่งอาสาจัดหาหน้ากากเฟซชีลด์และรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเยียวยาความเดือดร้อนของผู้พิการทางสายตาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเช่นนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน และจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขอย่างแน่นอน”

ขอบคุณ :  https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021104

ขอบคุณ… https://www.ryt9.com/s/prg/3127487


ย้อนกลับ