มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“เหล่ากาชาดตาก” จัดพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 เหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น รอบที่ 2 เพิ่มเติม โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี และนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายอำเภอ นายกกิ่งกาชาด และผู้แทนอำเภอ รวม 8 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้เนื่องจากการมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ยากไร้ในรอบแรก ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตากจึงประสานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก สำรวจรายชื่อผู้พิการทางการมองเห็นที่ยากไร้เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รายงาน เพื่อทำการมอบถุงยังชีพ ซึ่งผลการสำรวจรอบที่ 2 พบว่ามีจำนวนผู้พิการทางการมองเห็นที่ยากไร้ 339 ราย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021117

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/158341


ย้อนกลับ