มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสียงสะท้อน “กลุ่มผู้พิการทางสายตา” เมื่อต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19

กลุ่มผู้พิการทางสายตา ถือเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบหนักในช่วงโควิด-19 เพราะนอกจากรายได้ที่หดหายจากการประกอบอาชีพอิสระแล้ว การต้องเว้นระยะห่างทางสังคม และลดการสัมผัสตัวกันก็ถือเป็นเรื่องยาก สำหรับผู้พิการทางสายตาที่การสัมผัสสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก ปัญหาของพวกเขาในสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไร

“พรพิทักษ์ มะโนจิตต์” ผู้พิการทางสายตาวัย 35 ปี ยังคงต้องจัดเตรียมเครื่องดนตรี เพื่อออกไปหารายได้จากการเปิดหมวกตามตลาดใกล้บ้าน เขาไม่ลืมที่จะ สวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคก่อนออกเดินทาง และถึงที่หมายทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19

ระหว่างทางเข้าเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแตะต้องราวบันได และเดินทางด้วยวินมอเตอร์ไซค์ หรือรถสาธารณะ แม้จำเป็นต้องลดวันเปิดหมวก จาก 7 วันต่อสัปดาห์ เหลือเพียง 2 วัน ตามสถานการณ์ที่เป็นข้อจำกัด แต่ยอมรับว่าไม่สามารถงดออกไปร้องเพลงได้อย่างสิ้นเชิง เพราะมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนที่ต้องใช้ดูแล 4 ชีวิตในครอบครัว

นายพิทยา ศรีโกตะเพ็ชร ทึ่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย อธิบายว่า คนตาบอดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะกลุ่ม นักดนตรี ,คนขายลอตเตอรี และพนักงานนวด ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนคนพิการ กลุ่มที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงาน ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติ ถึง 2 เท่า เพราะจำเป็นที่จะต้องใช้มือสัมผัสวัตถุต่างๆ หรือ ให้ผู้อื่นนำทาง

วิถีชีวิตประจำวันตามธรรมชาติของคนตาบอด ทำให้ในสถานการณ์ที่โควิด-19 ระบาด อุปกรณ์ป้องกันจึงมีความสำคัญกับพวกเขาอย่างมาก แต่ก็ต้องเผชิญกับสภาพที่ไม่ต่างกับคนทั่วไป คือ การเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ยาก ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการ บริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือช่วยตาบอด หลังประชาสัมพันธ์ผ่านเฟชบุ๊คแฟนเพจเพียง 2 วัน ก็มีประชาชนบริจาคมากกว่า 1,000 ชิ้นแล้ว

ทั้งนี้ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปิดรับบริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อกระจายให้กับสมาชิกในกลุ่ม โดยกำหนดจุดรับบริจาค 11 จุด ครอบคลุม ทุกภาคทั่วประเทศ หรือ สามารถบริจาคทางโปรษณีย์ ไปยังสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 85/1-2 ซ.บุญอยู่ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์สอบถาม 02-246-3835

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020887&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2y6BtEn


ย้อนกลับ