มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสวนาวิชาการ “บำบัดในสวน” ครั้งที่ 13

เสวนาวิชาการ “บำบัดในสวน” ครั้งที่ 13
หัวข้อ ศิลปะจากสีน้ำธรรมชาติ
โครงการ พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมกับเด็กพิการ และครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่นวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
#สวนบำบัด
#มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
#สสส


ย้อนกลับ