มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน “เพาะรัก…จึงปลูก”

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน “เพาะรัก…จึงปลูก” ครั้งที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา : 13.00-15.00 น. ไลฟ์สด ผ่านเฟสบุ๊ค มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ นะค่ะ


ย้อนกลับ