มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 24 “ตาข่ายดักฝัน”

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 24 “ตาข่ายดักฝันวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมกับเด็กพิการ และครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น


ย้อนกลับ