มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 23 “นมข้าวโอ๊ตโฮมเมด


เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 23 “นมข้าวโอ๊ตโฮมเมด”วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมกับเด็กพิการ และครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

 

 


ย้อนกลับ