มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 20 “ก่อจิต กอบทราย สบายใจ”


เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 20 “ก่อจิต กอบทราย สบายใจ”วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา13.00 -15.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โครงการ พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมกับเด็กพิการ และครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น


ย้อนกลับ