มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 19


เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 19 “วุ้นผลไม้รวม”วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา13.00 -14.30 น. ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โครงการ พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมกับเด็กพิการ และครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

 


ย้อนกลับ