มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 18 “จัดดอกไม้จากใจ


เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 18 “จัดดอกไม้จากใจ”วันศุกร์ที่ 4 กันยายน2563 เวลา 10.30-11.30 น. ณ อิมแพคเมืองทองธานี Hall 12 โครงการ พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมกับเด็กพิการ และครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น


ย้อนกลับ