มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 17 “ต้นอ่อนสมุนไพรสี่ภาค”


เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 17 “ต้นอ่อนสมุนไพรสี่ภาค”วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ไลฟ์สดผ่าน  page สวนบำบัด Garden for all โครงการ พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมกับเด็กพิการ และครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น


ย้อนกลับ