มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 24-26 เม.ย.60 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน จ.นครศรีธรรมราช ได้นำเสนอโครงการสร้างแกนนำผู้ปกครองการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) เพื่อการฟื้นฟูเด็กพิการ   ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์ ในปี 59 โดยมีตัวแทน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ คุณราตรี สุวรรณ์  นำเสนอ ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ  และจากการนำเสนอโครงการดังกล่าว  โครงการสร้างแกนนำผู้ปกครองการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการต้นแบบระดับภาค และระดับประเทศ..


ย้อนกลับ