มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เล่านิทานในสวน

กิจกรรมสวนบำบัด ให้ผู้ปกครองและเด็กพิการที่มารับบริการในกิจกรรมเล่านิทานในสวนเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและกระตุ้นการเรียนรู้ สนุก เพลิดเพลินให้กับเด็กๆ ที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ