มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เลขาธิการ ศอ.บต. เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการในพื้นที่ จชต.ฯ

วันนี้ (11 มกราคม 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวทางพระราชดำริฯ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด ปีที่ 4” พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยความพิการ ประกอบด้วย เตียงฝึกยืน วอคเกอร์ และรองเท้าสั่งตัด แก่น้อง ๆ พิการและครอบครัว จำนวน 60 ราย โดยมี นายดํารงค์ อินโท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางสังคม ศอ.บต. นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับบริการทางการศึกษา การพัฒนาสังคม สวัสดิการภาครัฐ บริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขพื้นฐานอย่างทั่วถึง ในส่วนของเด็กที่ได้รับความพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ศอ.บต. ได้ให้การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เก้าอี้สุขใจ ร้องเท้าสั่งตัด วอคเกอร์ และเตียงฝึกยืน ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ดำริให้ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน รวมทั้งดูแลเด็กพิการทุกกลุ่มที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟู นอกเหนือจากการฟื้นฟูร่างกายของเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว เมื่อเด็กสามารถเคลื่อนไหวได้ในขั้นต่อไป คือต้องสนับสนุนด้านการศึกษาและสนับสนุนด้านอาชีพด้วย

นอกจากนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่น้อง ๆ ผู้พิการ และครอบครัว พร้อบมอบของขวัญวันเด็กให้กับน้อง ๆ กลุ่มดังกล่าวด้วย และยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองเด็กพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถกำหนดได้ ในทางของพี่น้องมุสลิมทราบดีว่าทุกอย่างนั้นคือสิ่งที่ถูกพระผู้เป็นเจ้าทดสอบ ซึ่งทดสอบความเป็นพ่อ เป็นแม่ เราต้องดูแลลูกให้ดีที่สุด ต้องอดทนทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุด ให้ลูกมีความสุขตามอัตภาพ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางภาคส่วนราชการ และ ศอ.บต. ช่วยได้ ก็พร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” วันนี้ได้มอบ “วอคเกอร์ ร้องเท้าสั่งตัด และเตียงฝึกยืน” ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการได้ในระดับหนึ่ง

ด้าน นายฮานาฟี ดอเลาะแซ หนึ่งในผู้ปกครองที่ได้นำน้อง ๆ เหล่านี้เข้ามากายภาพบำบัด ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยว่า ตนเองและครอบครัว รู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมาก ที่ได้เห็นลูกของตนเองมีการพัฒนาด้านร่างกายไปอย่างมาก จากเมื่อก่อนคือต้องคลานด้วยหน้าอก เพราะไม่สามารถเดินได้เลย หรือแม้แต่จะช่วยเหลือตนเองก็ยังทำไม่ได้ แต่ตอนนี้สามารถเดินเองได้แล้ว ด้วยอุปกรณ์วอคเกอร์ รองเท้าสั่งตัด และเตียงฝึกยืน เวลาเราเรียกชื่อ น้องก็เดินมาหา ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญมากที่ครอบครัวของตนเองได้รับจาก ศอ.บต.

ทั้งนี้ ศอ.บต. มีนโยบายในการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกลุ่มเด็กผู้พิการให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนมีความเข้มแข็งต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022070&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3q6OWBu


ย้อนกลับ