มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เรื่องการป้องกัน การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม

          คุณสมชาย รุ่งศิลป์ กรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่ให้ความรู้กับบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษยะลา เขต 2 , ผู้ปกครอง, ผู้นำชุมชน และ เด็กพิการ ในหัวข้อ”เรื่องการป้องกัน การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม” ในวันที่ 18-20 ม.ค.60 จัดโดยจัดโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา เขต 2 จ.ยะลา, องค์กร Save the Children และกลุ่มลูกเหรียง


 


ย้อนกลับ