มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เริ่มแล้ววันนี้ แจ้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต-นอกเขตล่วงหน้า ผ่านทางอินเทอร์เน็ต


กกต. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต-นอกเขต ผ่านทางเว็บไซต์แล้วตั้งแต่วันนี้ – 19 ก.พ. 2562

หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

วันนี้ (28 ม.ค. 2562) ทางคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีการเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักรแล้วทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลยื่นใช้สิทธิได้ที่ https://www.bora.dopa.go.th/index.php/th/ (ขนาดไฟล์: 0 ) ตั้งแต่วันนี้ (28 ม.ค.) ถึง 19 ก.พ. 2562 (ก่อน 24.00 น.)

โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ

1.กรอกเลขที่บัตรประชาชน

2.กรอกชื่อ (ไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม)

3.กรอกนามสกุล

4.วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)

5.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

6.กรอกเลขรหัสประจำบ้าน

7.เลือกจังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ

เสร็จแล้วให้กดที่ช่องรับรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ แล้วก็กดเข้าสู่ระบบ ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น

ทั้งนี้หากประชาชนไม่สะดวกในการลงทะเบียนยื่นคำขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตผ่านทางเว็บไซต์ สามารถไปยื่นคำขอลงทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ หรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ลงคะแนน โดยเอกสารที่ต้องนำไปยื่น คือ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต/วีซ่า เป็นต้น และส่งคำขอทางไปรษณีย์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาแล้ว

ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้ วันที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ทั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง รวมไปถึงคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ขณะที่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 -16 มีนาคม 2562

สำหรับสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตสามารถเข้าไปตรวจสถานที่ได้ตามลิงค์ดังนี้ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง

 

ขอบคุณhttps://www.tddf.or.th/

ขอบคุณ: https://news.mthai.com/politics-news/703965.html


ย้อนกลับ