มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

‘เราชนะ’ ลงทะเบียนใหม่ ผู้สูงอายุ – คนพิการ เตรียมรับ ‘เงินเยียวยา’ โควิด 2 เด้ง

เช็คที่นี่! รายละเอียด “เราชนะ” ลงทะเบียนใหม่ ผู้สูงอายุ – คนพิการ เตรียมรับเงิน เยียวยาโควิด 2 เด้ง

ติดตามความคืบหน้ามาตรการ “เราชนะ” ซึ่งเป็นมาตรการรัฐ เยียวยาโควิด ที่แจกเงิน 7,000 บาทแก่ 3 กลุ่มหลักๆ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะได้รับเงินเราชนะโดยอัตโนมัติผ่าน “บัตรคนจน”

นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่ได้คนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน เมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และอีกกลุ่มคือ อาชีพอิสระ เกษตรกร หรืออื่นๆ ที่ระบบเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ (ขนาดไฟล์: 34744)

และสำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุและผู้พิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และประสานเครือข่ายอาสาสมัครร่วมลงพื้นที่ปูพรมระดับหมู่บ้านทำการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสิทธิโครงการเราชนะ

อีกทั้ง ทางกระทรวงฯได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับกรณีไม่ได้รับสิทธิไว้ด้วย และเริ่มโครงการ “พม. รถปันสุข สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นรถที่จะกระจายของใช้ที่จำเป็นสู่ชุมชนที่เดือดร้อนอย่างมากจากโควิด19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัดที่ ศบค. ได้กำหนดไว้ก่อนหน้า พร้อมไปกับรถปันสุข เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทำการประเมินสภาพครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้คำแนะนำช่องทางการหารายได้และการช่วยเหลือด้านสวัสดิการตามภารกิจ ของกระทรวงฯ อาทิ เงินสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ

ในส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่มีข้อกังวลว่าจะลงทะเบียนเราชนะอย่างไร ทางกระทรวงการคลังแจ้งว่า จะเปิดให้ประชาชนกลุ่มนี้ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารของรัฐได้ทุกสาขา คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป ส่วนรูปแบบการใช้เงินอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ทั้งนี้กลุ่มเปราะบาง นอกจากจะได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือนต่อราย จากมาตรการ เราชนะแล้ว ในส่วนของ ผู้สูงอายุ ก็ยังจะได้รับเงินช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 600-1,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือกลุ่มผู้พิการ ก็จะได้เงินเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน อีกด้วย

สำหรับยอดลงทะเบียนโครงการเราชนะตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ (ขนาดไฟล์: 34744) โดย ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564 เวลา 18.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วมากกว่า 8.05 ล้านคน โดยประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ (ขนาดไฟล์: 34744) ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2564

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022177&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/920590


ย้อนกลับ