มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เยี่ยมบ้านเด็กพิการ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว ประเมินพัฒนาการเด็ก แนะนำการดูแลสุขภาพ แนะนำการฝึกเด็กให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเด็กพิการ


ย้อนกลับ