มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เยี่ยมชมดูงานด้านการฟื้นฟูเด็กพิการ

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ต้อนรับ Ms.YuKari Maeyama และ Ms.Kage rie เจ้าหน้าที่ จากองค์กร SAGA WOMAN’S JUNIOR COLLEGE ประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมชมดูงานด้านการฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว ในกิจกรรมสโมสรหอยทากปูลม และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการฟื้นฟูเด็กพิการระหว่างของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

IMG_3933 IMG_3954 IMG_4015


ย้อนกลับ