มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เยี่ยมคนพิการฯ

เจ้าหน้าที่ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เยี่ยมคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้การดำเนินงาน พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 35 ที่ จ.นครศรีธรรมราช เช่นกลุ่มผ้ามัดย้อม กลุ่มเลี้ยงวัว  กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ผสมเหล็ก กลุ่มเกษตรครบวงจร กลุ่มหัตถกรรมเครื่องถม   การทำขนม ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว รวม  46 สิทธิ์  เพื่อให้คำแนะนำ  การอลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค  การสรุปรายงาน และการทำบัญชีเพื่อจะรับการสนับสนุนงวดที่ 2


ย้อนกลับ