มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เยาวชน จ.น่าน รวมกลุ่มเก็บขยะขาย นำเงินช่วยคนพิการ

น่าน 14 มิ.ย. – ตัวอย่างดีๆ ของเยาวชน จ.น่าน รวมตัวเก็บขยะนำไปแยกขยะรีไซเคิลขาย เงินที่ได้ไปซื้ออาหารแห้ง สิ่งของ เยี่ยมคนพิการ ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง

เยาวชนบ้านนาแหน ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน รวมตัวกันกว่า 50 คน ชื่อกลุ่มว่า “เด็กดีศรีนาแหน เพื่อทำความดี” โดยทุกวันเสาร์จะช่วยกันคนละไม้คนละมือนำไม้กวาดออกกวาดถนนในหมู่บ้าน และตระเวนเก็บขยะตามบ้านเรือนในชุมชน โดยมีผู้ใหญ่สนับสนุนและช่วยคัดแยกขยะไว้รอเด็กๆ เพื่อให้นำไปขายร้านรับซื้อของเก่า เงินที่ได้นำไปซื้อสิ่งของ นม อาหารแห้ง ไปเยี่ยมคนพิการและผู้สูงอายุที่ป่วยนอนติดเตียงอยู่กับบ้านในชุมชนบ้านนาแหน

น.ส.ทิพยวรรณ ปัญญาถุง อายุ 17 ปี ประธานกลุ่มเด็กดีศรีนาแหน เล่าว่า เป็นปีที่ 3 แล้วที่รวมกลุ่มกันเพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดี โดยไม่ได้ต้องการสิ่งใด ๆ ตอบแทน นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาขยะในชุมชน เด็กที่มาร่วมกิจกรรมยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และรักในถิ่นฐานบ้านเกิด ห่างไกลยาเสพติด สร้างความสามัคคี

นอกจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญและร่วมสนับสนุนอีกมากมาย เช่นการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ตีกลองสะบัดชัย โดยมีผู้สูงอายุเป็นผู้สอน ถ่ายทอดความรู้ และรุ่นพี่จะช่วยสอนน้อง คอยดูแลช่วยเหลือน้องในการทำกิจกรรมอีกด้วย. – สำนักข่าวไทย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021201&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.mcot.net/viewtna/5ee62adfe3f8e40af9456d1e


ย้อนกลับ