มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 – พักหนี้คนพิการและผู้ดูแล 1 ปี ลงทะเบียนที่ไหน ดูเลย

ครม. อนุมัติแล้ว พักชำระหนี้คนพิการ เป็นเวลา 1 ปี พร้อมเพิ่มเบี้ยให้จาก 800 เป็น 1,000 บาท ลงทะเบียนที่ไหน ดูเลย

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) แจ้งว่า จากมติคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติและเห็นชอบมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการ ในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

หนึ่งในมาตรการที่ได้รับการอนุมัติคือ การพักชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพฯ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ สำหรับคนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – มีนาคม 2564 รวมจำนวนผู้ได้พักการชำระหนี้ 134,497 ราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,180 ล้านบาท

ด้าน TNN รายงานว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้รับเบี้ยเพิ่มขึ้น จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท โดยให้กับคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,103,065 ราย และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีอีก 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย

โดยคนที่จะได้รับเบี้ยเพิ่ม ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ และลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021496&currentpage=1

ขอบคุณ… https://money.kapook.com/view230019.html


ย้อนกลับ