มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เผยเบื้องหลังการทำหนังสั้น “Shining Silence” สะท้อนชีวิตของผู้พิการทางการได้ยิน

ภาพยนตร์สั้น “Shining Silence” ประกายแสงจากความเงียบ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ของคนพิการทางการได้ยินให้สังคมเห็นคุณค่าของคนพิการ สามารถจุดประกายความหวัง ความฝันของใครได้อีกหลายคนหลังจากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้ ซึ่งผลิตและสร้างสรรค์ผลงาน โดย สจล.

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “Shining Silence” ประกายแสงจากความเงียบมาจากโครงการ 7 Inspirations โดยเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการสร้างโดยอาจารย์จากวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้นเพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการที่ให้คุณค่ากับสังคมไทยและสังคมโลก ถือเป็นนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ผลงานอีกชิ้นหนึ่ง

สำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยบุคลากรของวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สจล. ที่ถ่ายทอดออกมาดี ซึ่งมีต้นเรื่องมาจากแรงบันดาลใจในการนำเรื่องราวของคนพิการซึ่งเป็นต้นแบบ มุมมองการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข โดยเรื่องราวของ “Shining Silence” เป็นการสะท้อนชีวิตมุมหนึ่งของคุณปุ๊กกี้ กาญจนา พิมพา Miss Deaf Thailand และ Miss deaf Asia ปี 2019 ที่นำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเพื่อให้ผู้ชมได้รู้จัก ได้เข้าใจมุมมองการคิด การใช้ชีวิตของสตรีพิการทางการได้ยิน และถ่ายทอดออกมาให้สังคมได้สัมผัสรับรู้ผ่านภาพยนตร์สั้น

สำหรับการผลิตภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้นั้น ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว หัวหน้าโครงการ 7 Inspirations กล่าวว่า ได้คัดเลือกนักแสดงที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินมารับบท ทั้งปุ๊กกี้ตอนเด็ก และปุ๊กกี้ตอนโต รวมถึงได้เชิญคุณนับดาวองค์อภิชาติ ผู้จัดการกองประกวด Miss deaf Thailand มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ และช่วยเขียนบทด้วย ซึ่งการทำงานกับผู้พิการทางการได้ยินนั้น มีความน่าสนใจ เพราะต้องมีล่ามมาช่วยในการสื่อสาร และสื่อให้ตรงความหมายของเรื่อง ทีมงานเองได้ศึกษาวิธีการสื่อสาร และแนวทางผลิตสื่อที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอเรื่องราวด้านคนพิการ และการสื่อสารสำหรับคนพิการที่จะมารับชมรับฟัง เพื่อให้ผลงานที่ออกมานั้น บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างงดงามที่สุด

สำหรับผู้ที่มารับบทบาทนักแสดงนำในภาพยนตร์สั้น เรื่อง Shining Silence ก็คือ “แม๊กกี้” “เนตรชนก จันทา” มารับบท “ปุ๊กกี้” ในเรื่องนี้ ซึ่งเธอเล่าถึงความรู้สึกว่า “หนูตั้งใจเล่นและมีความรู้สึกไปกับบท ซึ่งสามารถเข้าใจตัวละครนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเรื่องจริงของเพื่อนหนู หนูเข้าใจความรู้สึกของปุ๊กกี้ เข้าใจอารมณ์ของบทบาทมากในการแสดงครั้งนี้ หนูสามารถรับรู้ถึงอารมณ์จนหนูร้องให้ได้จริง และการแสดงครั้งนี้ทำให้ได้มีประสบการณ์ดี ๆ มากมาย”

ด้าน “ปุ๊กกี้” “กาญจนา พิมพา” Miss Deaf Thailand 2019 และ Miss Deaf Asia 2019 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เล่าว่า “ปุ๊กกี้ พิการหูหนวกตั้งแต่กำเนิด โดยเข้าศึกษาที่โรงเรียนโสตศึกษาที่จังหวัดอุดรธานี และสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ แต่ไม่มีที่เรียนเพราะไม่มีล่ามดูแลจึงกลับไปศึกษาที่จังหวัดสกลนคร และถึงแม้ปุ๊กกี้จะไม่ได้ยินเสียงใครและพูดไม่ได้แต่ก็สามารถสื่อสารกันได้หากเราเปิดใจต่อกัน และสำหรับน้อง ๆ ผู้พิการทุกคน ปุ๊กกี้อยากให้ทุกคนมีความฝัน และทำตามความฝันมาสร้างโลกแห่งความสุข ที่เปล่งประกายแสงแห่งความหวัง ความฝัน และพลังสร้างสรรค์ร่วมกัน”

ทั้งนี้ สจล. มุ่งหวังให้หนังสั้นเรื่องนี้เป็นตัวแทนของสื่อสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสียงและฉายภาพบอกเรื่องราวมุมมองการใช้ชีวิต เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ อย่างน้อยก็ทำให้สังคมไทยมองเห็นว่า แม้คนพิการอาจมีข้อจำกัดบางประการ แต่พวกเขาก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และทำทุกๆ อย่างได้เต็มความสามารถที่พวกเขามี

ผู้สนใจติดตามรับชมภาพยนตร์สั้น Shining Silence ได้ที่ https://www.facebook.com/shiningsilencemovie/

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021734&currentpage=1
ขอบคุณ…
 https://bit.ly/3knxc2k


ย้อนกลับ