มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ เดือนกันยายน โอนเงินแล้ว อย่าลืมเช็กบัญชี

กรมบัญชีกลาง โอนเงิน “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” และ “เบี้ยความพิการ” ประจำเดือนกันยายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิแล้ว

จากกรณีก่อนหน้านี้ที่ “กรมบัญชีกลาง” ประกาศเลื่อน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2563 ทำให้เงินยังไม่เข้าวันที่ 10 ก.ย. ตามกำหนด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์

ล่าสุด น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ (ตามระยะเวลาของการดำเนินการของแต่ละธนาคาร) กรณีผู้มีสิทธิที่ไม่มีบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยัง อปท.เพื่อจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021567&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/business/1931453


ย้อนกลับ