มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


ได้โพสต์แจ้งเตือนผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โดยในวันพรุ่งนี้ (9 ธันวาคม 2563) รัฐบาลจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ ซึ่งจะเริ่มทยอยโอนตั้งแต่เวลา 01.20 น. เป็นต้นไป โดยแต่ละกลุ่มจะได้เงินดังนี้เบี้ยผู้สูงอายุ ได้ 600-1,000 บาท

– อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท

– อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท

– อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท

– อายุ 90 ปี ขึ้นไปได้ 1,000 บาท

เบี้ยผู้พิการ ได้ 800-1,000 บาท

– ผู้พิการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ 1,000 บาท (เข้าบัญชีผู้พิการ 800 บาท + เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท)

– ผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ 1,000 บาท

– ผู้พิการทั่วไป ได้ 800 บาท

เงินอุดหนุนเด็ก ได้ 600 บาท

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021963&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000125818


ย้อนกลับ