มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เทศบาลเมืองน่าน เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดราชการ เพื่อสนับสนุนเตรียมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันหยุดราชการ ทุกวันเสาร์ เพื่อสนับสนุนการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.ทั่วประเทศ

วันนี้ (23 พ.ย. 63) สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อสนับสนุนเตรียมจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.ทั่วประเทศ

งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองน่าน ได้ดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว อำนวยความสะดวก ให้บริการข้อมูลคำแนะนำให้กับประชาชนผู้มารับบริการ การจัดช่องทางสำหรับผู้พิการตามแนวทางอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design For All) การเชื่อมโยงและบันทึกข้อมูลด้านงานทะเบียนราษฎรไปยังสำนักทะเบียนกลาง ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และให้บริการ การรับแจ้งเกิด การแจ้งเกิดเกินกำหนด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีทำบัตรเดิมหาย, ชำรุด) การขอหมายเลขประจำบ้าน การตรวจ คัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร ฯลฯ โดยให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ และทุกวันเสาร์ (เริ่มวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563)

ผู้มีความประสงค์ติดต่อราชการงานทะเบียนราษฏรตามรายละเอียดข้างต้น ติดต่อได้ที่งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน หรือโทร 054-773840 054-710234 ต่อ 115

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021896&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2J2HyXV


ย้อนกลับ