มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เทศบาลตำบลชะเมาอบรมสวนบำบัดระยะ 2

ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560  ที่ เทศบาลตำบลชะเมาอบรมสวนบำบัดระยะ 2  ให้กับผู้ปกครองเด็กพิการที่อาคารพระราชทาน 17 ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ โดยได้รับงบประมาณการสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จ.นครศรีธรรมราช และ เทศบาลตําบล ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมในช่วงเช้า มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับสวนบำบัด ช่วงบ่าย ทบทวนขั้นตอนการปลูกดอกไม้ในกระถางและสรุปผลของการดำเนินงานสวนบำบัด  ในปีที่ผ่านมา


ย้อนกลับ