มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เตรียมเสนอ ศบค. เปิด รพ.สนามผู้พิการ

เป็นข้อเสนอของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแห่งชาติ ที่จะให้ ศบค. พิจารณา ช่องทางพิเศษให้กับผู้พิการได้สามารถฉีดวัคซีน เพราะขณะนี้มีผู้พิการจำนวน 8 แสนคน ที่ยังไม่เข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้พิการที่มีอายุเกิน 18 ปีด้วย เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนในลำดับต้นๆ เช่นเดียวกับ กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ

ขณะเดียวกัน ยังจะเสนอให้ เร่งรัดเปิดโรงพยาบาลสนาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นผู้พิการ เพราะผู้พิการมีความหลากหลาย ดังนั้นก็อาจทำให้การเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามร่วมกับคนปกติเป็นเรื่องยุ่งยาก และต้องได้รับการดูแล มากกว่า ผู้ป่วยปกติ

โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ศิรินทร คลองหลวง ปทุมธานี ซึ่งในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม นี้ ตนเองพร้อมกับ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแห่งชาติ ไปติดตามความคืบหน้า โดยตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการด้วยการพักชำระหนี้ กองทุนผู้พิการ, ขยายเวลา ให้ผู้พิการขอกู้เงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อไปประกอบอาชีพโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ออกไปอีก4 เดือน, ขยายโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้น

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022562&currentpage=1

ขอบคุณ… https://news.ch7.com/detail/486052


ย้อนกลับ