มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“เด็กแรกเกิด-ผู้พิการ-สูงอายุ” ได้ 3 พันหรือไม่ พม.เปิดเว็บตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม “เด็กแรกเกิด-ผู้พิการ-สูงอายุ” หลังกรมบัญชีกลางทยอยโอนเงินไปแล้ววานนี้

จากกรณีที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 รายละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว 3,000 บาท ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย แบ่งเป็น เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,330,529 ราย

ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจ่ายเงินตั้งแต่เมื่อวานนี้ (20 ก.ค.) เข้าบัญชีเดียวกับที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ หรือรับเงินสดจากผู้นำท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิจะต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากโครงการต่างๆ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน เงินเยียวยาเกษตรกร ฯลฯ มาก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับเงินสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ล่าสุด พม.ได้เปิดเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม. ผ่านเว็บไซต์ https://covid.m-society.go.th (ขนาดไฟล์: 6173) โดยใช้เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021384

ขอบคุณ… https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000074626


ย้อนกลับ