มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เด็กพิการเรียนไหนดี


“โจทย์ใหญ่ที่ สสส. ตั้งใจทำ คือ สร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เด็กที่พิการมีความเท่าเทียมในสังคม แม้ร่างกายของเขาจะแตกต่าง แต่ศักยภาพและทักษะของคนกลุ่มนี้ล้ำเลิศไม่แพ้กับเด็กทุกคน” คำกล่าวของ นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ที่กล่าวถึงความสำคัญและโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการ ในงานเด็กพิการเรียนไหนดี 64 “ปั้นฝันเป็นตัว” ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว

หลายครั้งที่พ่อแม่ หรือครอบครัวที่มีเด็กพิการ กังวลว่าลูกจะเรียนต่อที่ไหนดี จะมีสถานศึกษาไหนบ้างที่ยินดีและเปิดรับเด็กพิการเข้าศึกษาต่อ อนาคตของลูกจะได้ทำตามความฝันไหม นับเป็นปัญหาที่หลายครอบครัวต้องพบเจอ เพื่อให้เด็กพิการได้ค้นหาตัวเองว่าอยากทำอาชีพอะไร วางแผนการเรียนในสาขาที่เหมาะสม ได้เรียนรู้เส้นทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาระบบปิดและเปิด เรียนรู้เทคนิคการสอบและการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมถึงเส้นทางในการประกอบอาชีพในอนาคต สสส. จึงได้ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และภาคีเครือข่ายจัดงานคนพิการเรียนไหนดี 64 ตอนปั้นฝันให้เป็นตัวขึ้น และเป็นมหกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับคนพิการแห่งเดียวในประเทศไทย

นางภรณี กล่าวว่า สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย มีเด็กพิการที่สามารถเรียนต่อได้ประมาณ 1.5 ล้านคน แต่ในจำนวนนี้จะมีคนพิการที่สามารถเรียนจบในระดับอุดมศึกษาแค่ 2.1 หมื่นคนเท่านั้น ซึ่งจำนวนนี้สะท้อนให้เห็นช่องว่างทางการศึกษาของประเทศไทย ที่มีอุปสรรคทำให้เด็กพิการที่ต้องการจะเรียนต่อไม่สามารถจะเรียนต่อได้ งานเด็กพิการเรียนไหนดี 64 ตอน “ปั้นฝันให้เป็นตัว” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นตัวอย่างสำคัญที่ทำให้เห็นทางเลือกให้กับเด็กพิการว่าสามารถจะศึกษาในมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง สาขาไหนได้บ้าง

ทุกคนมีความฝัน มีสิทธิ์ที่จะฝัน การแนะแนวการศึกษาให้กับผู้พิการในงานนี้ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกิดหนทางในการศึกษาต่อให้ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น เด็กพิการจะประเมินทักษะความสามารถของตนเองได้ รวมถึงมหาวิทยาลัย และสาขาที่จะเลือกเข้าเรียนด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยทั้ง 18 แห่งที่เข้าร่วมงานนี้ มีความพร้อมและเปิดโอกาสให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม

สสส. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเข้าไปสนับสนุน ลดช่องว่าง ลดอุปสรรคในการเรียนของน้อง ๆ ที่เป็นเด็กพิการ ให้มีโอกาสได้เรียนในสาขาต่าง ๆ ได้มากขึ้น และพยายามส่งเสริมเพิ่มทักษะให้เด็กพิการทุกคนได้รับการโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กทั่วไป ด้วยการสร้างความรู้ที่ตรงกับศักยภาพของคนพิการ การสร้างอาชีพที่รองรับกับผู้พิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยที่ไม่รู้สึกแตกต่างจากคนอื่น” นางภรณี กล่าว

น้องหยก นางสาวอมรทิพย์ นิธิชัชวาลกุล จากโรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาร่วมงานนี้ อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้สำหรับคนพิการอีก หลังจากที่ได้มาร่วมงาน คนพิการเรียนไหนดี 64  ได้เรียนรู้การเขียน Portfolio ให้น่าสนใจ การดูแลบุคลิกภาพ การแนะนำตัวเวลาสัมภาษณ์ และวิธีการเตรียมตัวว่าต้องทำอะไรบ้างในการเข้าศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

“ความฝันของหนูอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ เพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญ การเป็นครูคืออาชีพที่ได้บุญ ได้ให้ความรู้ ตั้งใจว่าอยากจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอยากให้ผู้พิการทุกคนคิดว่าไม่มีสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ เพราะทุกอย่างไม่เกินความสามารถของเรา” น้องหยก กล่าว

18 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับน้อง ๆ เด็กพิการเข้าศึกษาต่อ มีที่ไหนบ้าง

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

10. มหาวิทยาลัยมหิดล

11. มหาวิทยาลัยสยาม

12. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

15. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

16. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

17. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

18. มหาวิทยาลัยเซาท์อีสกรุงเทพ

พราะการศึกษา คือ รากฐานสำคัญของชีวิต สสส. และภาคีเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนส่งเสริมการศึกษาเพื่อคนพิการ สนับสนุนให้คนพิการมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ทางปัญญาการเรียนรู้ และด้านสังคม  มีสิทธิเท่าเทียมอย่างเสมอภาค เพื่อให้คนพิการพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th
ข้อมูลจาก งานเด็กพิการเรียนไหนดี 64 “ปั้นฝันเป็นตัว”
ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th  และแฟ้มภาพ


ย้อนกลับ