มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เช็กเลยโอนวันไหน! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงินผู้พิการเป็นเดือนละ 1,000 บาท


ข่าวดีสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพเป็นเดือนละ 1,000 บาท จาก 800 บาท เริ่มโอน 9 ต.ค.63

โดยเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์แจ้งข่าวตามที่คณะรัฐมนตรี ได้ยังเห็นชอบปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า 1.2 ล้านคน รวมถึงผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) ที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน กว่า 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยเงิน 1,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคมนี้

สำหรับในส่วนของผู้พิการ (มีบัตรประจำตัวผู้พิการ) ที่อายุเกิน 18 ปีแล้ว และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะยังคงได้รับเบี้ยความพิการเท่าเดิม คือเดือนละ 800 บาท ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคมนี้ เช่นกัน

หมายเหตุส่วนเดือนต่อไปจะทำการโอนทุกวันที่ 10 ของเดือน หรือหากวันที่ 10 เดือนนั้นตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ จะทำการในวันทำการก่อน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021662&currentpage=1

ขอบคุณ… https://news.ch7.com/detail/441549


ย้อนกลับ