มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เช็กชัดๆ ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่มีบัตรคนจน สรุปได้เงิน 3,000 บาท จากกลุ่มไหน

ไขคำตอบ ผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ที่มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” สรุปจะได้เงินเยียวยา 3,000 บาท จากกลุ่มไหน มีคำตอบ

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” โดยหนึ่งในนั้นคือ “โครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2563 กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการเบิกเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 1.14 ล้านคน โดยมีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท/คน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน, โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ล่าสุด เฟซบุ๊ก ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท โพสต์ข้อความโดยระบุว่า ผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน หรือ เงินเยียวยาเกษตรกร

ทั้งนี้ ท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ในช่วงประมาณวันที่ 20 ก.ค. 63 ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021316&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/business/1883927


ย้อนกลับ