มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียม

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เดินหน้าสร้างความเท่าเทียมในองค์กร ตามสโลแกน “It’s our differences that make the difference” เพราะความแตกต่างสร้างให้เราแตกต่าง จัดกิจกรรม “Be Bold for Inclusion 2021” เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกมิติ

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวถึงความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนทุกความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียม ในฐานะ D&I Champion ประเทศไทย ก็ได้มีการผลักดันให้เกิด D&I Committee Thailand จากผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเพื่อสร้างความตระหนักในวงกว้างเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ และผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในทุกมิติ โดยในปีนี้เจนเนอราลี่ได้มีการรับผู้พิการเข้าร่วมงานในองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานบุคลากรในสายงานเดียวกันรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ทำงานเพื่อรองรับให้สมาชิกผู้พิการสามารถปฏิบัติงานได้โดยสะดวก ภายในงานได้เปิดโอกาสให้พนักงานผู้พิการที่เข้ามาร่วมงานในองค์กร และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ LGBTQI+ ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานที่เจนเนอราลี่ และการที่ได้รับการปฎิบัติจากเพื่อนพนักงานด้วยกันอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ สาขาประเทศไทย ผู้หญิงแถวหน้าแห่งวงการการเงินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล มาร่วมพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวคิดและแบ่งปันมุมมองในฐานะผู้นำสตรีในระดับสากล

“เจนเนอราลี่ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับ “การสร้างคุณค่าให้กับบุคลากร” (Value our people) บุคลากรหรือทีมงาน จึงถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ผมเราเชื่อว่าความหลากหลายทางความคิด เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงความเชื่อและไลฟ์สไตส์ที่แตกต่างกันจะขับเคลื่อนให้ธุรกิจ หรือองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายบัณฑิต กล่าว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022347&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.ryt9.com/s/prg/3208116


ย้อนกลับ