มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เครือข่าย “ทีมดอกแค” มอบสิ่งของ

เครือข่าย “ทีมดอกแค” มอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อนำไปมอบส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ โดยมีผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นตัวแทนรับมอบ


ย้อนกลับ