มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เข้าพบ นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

วันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นตัวแทนองค์กร เข้าพบ นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อขอบคุณ สช. ในการสนับสนุนกิจกรรม Side Event สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และ สวัสดีปีใหม่ 2564 พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เรื่อง สวนบำบัด ในระบบสุขภาพต่อไป


ย้อนกลับ