มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน มอบกายอุปกรณ์ ถุงปันสุข และซองน้ำใจ

 

อุปนายกสมาคมคนพิการภาคใต้ โดยการนำของคุณสือนะ ดีสะเอะ และคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนพบปะและให้กำลังใจ พร้อมมอบกายอุปกรณ์ ถุงปันสุข และซองน้ำใจ แก่กลุ่มเปราะบาง (คนพิการ) ในพื้นที่ จ.ยะลา ประกอบด้วย การเยี่ยมนางแมะยะ กูทาอายุ 42 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการประเภท 3 สาเหตุจากกำเนิด ณ เลขที่ 52/6 บ.ตูปา ม.2 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง เยี่ยมครอบครัวพิการสามพี่น้อง ผู้พิการประเภท 3 เลขที่ 185 บ.ตีบุ ม.5 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน โดยมีนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอรามัน ปลัดอำเภอ นายกอบต. , ผอ.รพ.สต. , จนท.ทหารพราน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมมอบปัจจัยแก่สามพี่น้องพิการ เยี่ยมนายหารง ดามาลอ อายุ 55 ปี ผู้พิการประเภท 3 สาเหตุโรคเบาหวาน เลขที่ 9 บ.จารงฮิเล ม.3 ถ.จาลง-โกตา ต.โกตาบารู อ.รามันฯ เยี่ยมนายยะโก๊ะ แมแลแมง อายุ 48 ปี ผู้พิการประเภท 3 สาเหตุตกจากต้นไม้ เลขที่ 7 บ.บือดอง ม.4 ต.เนินงาม อ.รามัน เยี่ยมนายบะห์รี เต๊ะ อายุ 23 ปี ผู้พิการ ประเภท 3 , 5 สาเหตุจากกำเนิด เลขที่ 25 บ.บะตะตี้งี ม.2 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน

ทั้งนี้ ในนามสมาคมคนพิการภาคใต้ขอขอบพระคุณนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอรามัน และคณะ รวมทั้งนายอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดีอิสระ และกลุ่มเพื่อนหลังกำแพง กรุงเทพฯ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022011&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2Mf1cS2


ย้อนกลับ