มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อุทยานแห่งชาติ “หาดนพรัตน์ธาราฯ-ธารโบกขรณี” ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ รับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ขับเคลื่อน เดินหน้าตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “วราวุธ ศิลปอาชา” ที่ตั้งเป้าหมายให้อุทยานแห่งชาติที่สวยงามทั้ง 155 แห่งทั่วไทย ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ตลอดจนครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น

ให้สามารถ “เข้าถึง” และ “เที่ยวได้” ในแหล่งท่องท่องทางธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ โดยสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม รองรับกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Health Tourism) ที่กำลังมาแรงในยุคที่คนทั่วโลกตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ที่กำลังบูม และสอดรับกับกติกาสากลว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป

โดยล่าสุด 2 อุทยานแห่งชาติสำคัญใน จ.กระบี่ คือ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้ทำการขับเคลื่อนการออกแบบและสร้างทำอารยสถาปัตย์

.โดยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งทางลาด ที่จอดรถ ห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ใช้รถเข็น ให้สามารถ “เข้าถึง” และ “เที่ยวได้” ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่าเรือในเขตอุทยานแห่งชาติ ได้โดย “สะดวก” และ “ปลอดภัย” เสริมสร้างความอบอุ่นมั่นใจให้กับคนทุกเพศวัย และทุกสภาพร่างกายที่ได้มาเยือน

คุณวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความสำคัญเรื่องอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวลเป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายอยากให้นักท่องเที่ยวทุกคน ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถมาพักผ่อนท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยพักฟื้น หรือครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ก็สามารถมาพักผ่อนท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติได้ อย่างมีความสุข สะดวก สบาย และปลอดภัย

“เราได้ปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในส่วนของท่าเรือที่จะใช้ลงเรือเดินทางไปเที่ยวชมความงามของท้องทะเลอันดามัน เช่น อ่าวมาหยา ทะเลแหวก เกาะไผ่ และหมู่เกาะพีพี ซึ่งในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก เราจึงทำการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ในหลายจุด ทั้งเส้นทางการท่องเที่ยว ให้มีทางลาด และมีห้องน้ำสำหรับรองรับคนที่ใช้รถเข็น เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยสามารถไปได้ในทุกสถานที่ให้ได้มากที่สุด โดยเน้นเรื่องความสะดวก และปลอดภัยเป็นที่ตั้ง” คุณวรพจน์กล่าว

นับตั้งแต่มีการปิดอุทยานแห่งชาติทุกแห่งเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา คุณวรพจน์บอกว่า ส่งผลให้ธรรมชาติในท้องทะเลอันดามันได้ฟื้นตัวสวยงามขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งปะการัง เต่า ปู และปลาหลายชนิดออกมาแหวกว่ายกันอย่างมากมาย อุดมสมบูรณ์มาก

“โดยเฉพาะที่อ่าวมาหยา ที่ได้ปิดตัวมากว่า 2 ปีแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เพือให้ธรรมชาติและปะการังได้ฟื้นตัว และทำการจัดระเบียบใหม่ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อมีการเปิดให้เที่ยวอีกครั้งโดยไม่ให้กระทบกระเทือนหรือสร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ เรากำลังดำเนินการสร้างท่าเทียบเรือเพื่อให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวอ่าวมาหยาได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงเรื่องอารยสถาปัตย์ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถมาเที่ยวอ่าวมาหยาได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข” เขากล่าว

ทางด้าน คุณอิทธิพล อยู่ไพบูลย์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีได้ทำการปรับปรุงเรื่องอารยสถาปัตย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มที่อาคารสำนักงาน และจุดบริการนักท่องเที่ยว ไปจนถึงเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติบริเวณธารโบกขรณี โดยจัดให้มีทางลาดเกือบตลอดเส้นทาง และจะทำทางลาดเชื่อมโยงกันให้ได้ทั่วถึงทุกจุด รวมถึงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

“การออกแบบอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกยุคปัจจุบัน เพราะมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากที่ชอบเที่ยวชมธรรมชาติ รวมถึงผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการที่ต้องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้โดยสะดวก ปลอดภัย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข”

“อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีจึงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านอารยสถาปัตย์ โดยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัยในครอบครัว และทุกสภาพร่างกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลก” คุณอิทธิพลกล่าวทิ้งท้าย

ในช่วงเวลานี้ อุทยานแห่งชาติหลายแห่งทั่วไทย นอกจากจะสวยสดงดงามมากยิ่งขึ่นในช่วงปิดอุทยานต้านโควิดแล้ว ยังมีอารยสถาปัตย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อพร้อมรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ หรือคนที่ใช้รถเข็นได้มากยิ่งขึ้นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ และน่าภาคภูมิใจว่า นี่คือ..ประเทศไทย อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0072&postid=0021260&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.nationtv.tv/main/content/378781765/


ย้อนกลับ