มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาแจกใบปลิว

ขอขอบคุณพี่ๆอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสามาช่วยแจกใบปลิวในโครงการตลาดเดินได้ครั้งที่ 6 ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

IMG_9131 IMG_9139 IMG_9142 IMG_9144 IMG_9150 IMG_9155


ย้อนกลับ