มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาแจกใบปลิว ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 9

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน แจกใบปลิว เชิญชวน คนในชุมชน รอบๆ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมงานตลาดเดินได้ ครั้งที่ 9 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ