มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาสมัครจัดของ

ขอขอบคุณพี่ๆอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสามาช่วยจัดของที่จะขายในโครงการตลาดเดินได้ครั้งที่ 6 ที่จะจัดขึ้นใน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

IMG_9089 IMG_9092 IMG_9102 IMG_9128

 


ย้อนกลับ