มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาสต๊อกอุปกรณ์ สวนบำบัดและปลูกต้นไม้

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงานกิจรรมทำสต๊อกอุปกรณ์ สวนบำบัด และปลูกต้นไม้ในสวนบำบัด มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ